Tájékoztató kamerás megfigyelésről

Az adatkezelő elérhetőségei: Piramis Építőház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
(cégjegyzékszám: 13-09-088151,
adószám: 12659962-2-13,
székhely: 2132 Göd, Ady E. út 121.),
e-mail: info@piramisepitohaz.hu
telefon: +36-27/530-630

Az adatkezelés célja (valamennyi kamera esetén):

Az Szvtv. 31. § (1) bekezdésének megfelelően a személy-, és vagyonvédelem.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, az Mt. 11/A. §-a, az Szvtv. 30-31. §-a.

Megőrzési idő:

72 óra.

Az érintettek jogai:

Önt, mint érintettet számos jog megilleti, közülük kiemelendő az a jog, hogy kérelmezze az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést vagy azok törlését. Ha szeretne többet megtudni a kamerás megfigyelésről, egyebek mellett megismerné a jogait, tekintse meg az adatkezelő teljes körű tájékoztatóját a recepción/portán vagy az alábbi linkeken: